Vermogensbeheer/Estate Planning

Het hebben van vermogen en/of een bedrijf brengt verantwoordelijkheden met zich. Misschien zelfs zorgen. Je wilt tenslotte dat je vermogen goed overgaat naar een volgende generatie, tijdens je leven en/of na je overlijden.
En dat op de meest efficiënte manier, zonder onnodig belasting te hoeven betalen. Wij noemen dat ook wel ‘vermogensplanning’. Hoe en welke route je kunt volgen, hangt af van je persoonlijke situatie en de samenstelling van jouw vermogen.

RijksBredius Notarissen adviseren over alles wat met vermogensplanning te maken heeft. In een eerste gesprek bespreek je je persoonlijke situatie en wensen met de notaris.

‘Schijf van vijf’

Voor vermogensplanning gaan we uit van de ‘schijf van vijf’: schenkingen, huwelijkse voorwaarden/samenlevingscontract, testament, toekomstvoorzieningen en internationale aspecten. Aan de hand van uw wensen over uw vermogen voor nu en voor na uw overlijden, gaan we binnen de ‘schijf van vijf’ kijken welke maatregelen er nodig zijn om uw wensen te realiseren. Elk onderdeel van de ‘schijf van vijf’ heeft invloed op de andere onderdelen. In een advies aan u over vermogensplanning komen daarom alle onderdelen aan de orde (voor zover van toepassing).

1. Schenkingen

Door het doen van schenkingen kunt u uw vermogen laten overgaan op de volgende generatie en/of goede doelen steunen. Door te schenken verkleint u het vermogen waardoor uw erfgenamen bij uw overlijden minder erfbelasting betalen. Degenen die van u een schenking ontvangen, moeten schenkbelasting betalen als u meer schenkt dan het vrijgestelde bedrag. Als u de zeggenschap wilt houden over dat wat u schenkt, zijn daar verschillende mogelijkheden voor. Ook kunt u voorwaarden aan de schenking verbinden zodat deze bij een scheiding niet gedeeld hoeft te worden. U leest hier meer over in deze brochure.

2. Huwelijkse voorwaarden/samenlevingscontract

Met uw huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract beïnvloedt u de omvang van uw vermogen bij scheiding en overlijden. Een voorbeeld: in uw huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract kunt u afspreken om bij overlijden te doen alsof er een gemeenschap van goederen tussen u en uw partner heeft bestaan. De waarde van alle bezittingen en schulden wordt dan bij elkaar opgeteld en door twee gedeeld. De reden om bij overlijden te delen alsof u in gemeenschap van goederen was getrouwd, is dat hiermee erfbelasting zou kunnen worden bespaard.

3. Testament

Met uw testament bepaalt u hoe en onder welke personen uw erfenis wordt verdeeld. Ook heeft uw testament invloed op hoeveel erfbelasting er wordt betaald. De erfbelasting voor neven, nichten en niet-familieleden die erven is sinds 2010 verlaagd. Vóór 2010 werd, voor ooms en tantes die hun neef of nicht in hun testament wilden opnemen, vaak een ingewikkelde belastingconstructie in het testament bedacht. Deze constructie is door de wijziging van de wet niet meer gunstig en in ieder geval niet meer nodig. Heeft u zo’n testament? Dan is het goed dit door ons te laten bekijken.

4. Toekomstvoorzieningen

Wellicht heeft u allerlei maatregelen genomen voor de toekomst, zoals lijfrentepolissen en levensverzekeringen. Dan is het goed te bezien welke invloed deze in de toekomst op uw vermogen hebben en bij uw overlijden. Niet alleen speelt daarbij de vraag of u voldoende beschikbaar inkomen heeft/houdt (als u ook schenkingen gaat doen), maar ook wie de begunstigde(n) van deze verzekeringen en polissen zijn bij uw overlijden. In samenhang met uw testament en huwelijkse voorwaarden/samenlevingscontract beoordelen wij deze begunstigingen.

5. Internationale aspecten

Met ‘internationale aspecten’ bedoelen we: heeft u vermogen in het buitenland en woont u, dan wel uw toekomstige erfgenamen of degenen aan wie u wilt schenken, in het buitenland? We moeten dan namelijk rekening houden met het buitenlandse erfrecht en de buitenlandse belastingen.

Hoe kunnen wij je helpen?

    administr@torVermogensbeheer/Estate Planning