Nieuw adres: Brinklaan 34

We zijn verhuisd naar de Brinklaan 34 in Bussum. Na jaren op de Brediusweg kantoor te hebben gehouden, zijn we nu verhuisd.

Ons kantoorpand staat schuin tegenover het gemeentehuis van de gemeente Gooise Meren.

U kan bij ons parkeren op eigen terrein. Mocht de parkeerplaats vol staan, dan kan u gebruikmaken van de parkeergarage Brediusdam. Deze garage ligt recht tegenover ons pand.

Het pand aan de Brinklaan 34 is op 11 oktober 2021 door ons ingebruikgenomen. In het bijzijn van de oud-notarissen René Meyer en Erik Habers is de vlag gehesen!

Dave VolmerNieuw adres: Brinklaan 34
Lees verder...

Aankondiging verhuizing!

Aankondiging verhuizing!

Wij gaan verhuizen! Op 8 oktober gaan wij verhuizen naar ons nieuwe kantoorpand aan de Brinklaan 34 in Bussum (1404 EW).

Op 1 januari 2011 is RijksBredius Notarissen ontstaan uit een fusie van de notariskantoren ‘Habers en Luykx Notarissen’ en ‘Meyer, Ritsma  & Steins Bisschop’.

De naam RijksBredius komt van de straatnamen waaraan de kantoren gevestigd waren, de Rijksweg in Naarden en de Brediusweg in Bussum. Sinds de fusie van de gemeenten Naarden, Bussum en Muiden is RijksBredius Notarissen gevestigd op het adres van Habers en Luykx Notarissen, de Brediusweg. 

Nu – 10 jaar na de fusie van de notariskantoren – is het tijd voor een volgende stap!

Wij gaan verhuizen naar een nieuw eigen pand aan de Brinklaan 34 in Bussum. In juni hebben wij de sleutel van ons pand gekregen. Na een paar kleine verbouwingen kunnen wij op 8 oktober gaan verhuizen. De naam RijksBredius blijft bestaan en alle collega’s gaan mee. Het enige dat verandert is dat er een echt RijksBredius Notarissen pand komt!

administr@torAankondiging verhuizing!
Lees verder...

Vaccinatieclausule© om papieren tijger te bestrijden

Bij het vaccineren komt een hele papierwinkel kijken, blijkt nu we een paar weken bezig zijn met het vaccineren van oudere kwetsbare Nederlanders tegen het coronavirus. Ouderen die in het verpleeghuis worden gevaccineerd moeten toestemming geven voor de vaccinatie. Als ze dat zelf niet kunnen, dan kan de wettelijke vertegenwoordiger dat doen. Maar er is niet altijd een door de rechter benoemde bewindvoerder en curator. Veel vaker is er een vertegenwoordiger op basis van een levenstestament. Zo’n vertegenwoordiger mag door het levenstestament alle beslissingen namens iemand nemen. 

Om het makkelijker te maken de papieren tijger te bestrijden die bij het vaccineren hoort, komt Netwerk Notarissen met een vaccinatieclausule voor in het levenstestament. De huidige coronavaccinatie biedt geen eeuwige bescherming dus er zijn nog nieuwe vaccinatierondes te verwachten. Met de coronaclausule komt expliciet in het levenstestament te staan dat de vertegenwoordiger toestemming kan geven voor de vaccinatie, een vaccinatieafspraak kan maken, de gezondheidsverklaring kan invullen en ook toestemming kan verlenen voor het delen van de vaccinatiegegevens met het RIVM en andere instanties. 

administr@torVaccinatieclausule© om papieren tijger te bestrijden
Lees verder...

Geen breed draagvlak (meer) voor legitieme portie

Netwerk Notarissen deed samen met het Centrum voor Notarieel Recht van de Radboud Universiteit in Nijmegen onderzoek naar het draagvlak voor de legitieme portie. Zowel onder het Nederlandse publiek als onder notarissen. Wat blijkt? Bij beide groepen is er geen meerderheid voor de legitieme portie.

De legitieme portie is kort gezegd een minimum erfdeel van een kind in de erfenis van de ouders. Ook al hebben ouders in hun testament hun erfenis aan andere toegekend, kinderen kunnen met een beroep op de legitieme portie een deel van de erfenis in handen krijgen.

We kennen al heel lang de legitieme portie in de erfwet. Bij de grote wijziging van de erfwet in 2003 bleef de legitieme portie ongemoeid. Omdat we in de praktijk zagen dat ouders vinden dat ze zelf moeten kunnen bepalen bij wie hun erfenis terecht komt en anderzijds dat een beroep op de legitieme portie leidt tot ruzie bij de afwikkeling van een erfenis. Daarom hebben we samen met het Centrum voor Notarieel Recht een onderzoek gedaan naar de legitieme portie.

Vandaag wordt het rapport van dit onderzoek gepresenteerd. Je leest er meer over op www.delegitiemeportie.nl. Op deze site kun je laten weten hoe jij over de legitieme portie denkt.

administr@torGeen breed draagvlak (meer) voor legitieme portie
Lees verder...

Startup

Wil jij je eigen bedrijf starten, maar heb je daar begeleiding bij nodig?
Bij het starten van een bedrijf komt veel kijken. Vaak is een startup ook afhankelijk van geld van derden. Als je familie of vrienden geld steken in je startup, dan stellen ze vaak geen vragen over hoe het juridisch met je startup is geregeld. Bij professionele investeerders en banken is dat vaak wel anders. Zij willen behalve een ondernemingsplan ook weten hoe je het juridisch hebt geregeld. Banken willen als je geld leent bovendien graag zekerheid voor de terugbetaling van het geleende geld. Bijvoorbeeld een hypotheekrecht op je huis. Professionele investeerders willen vaak een rendement op hun investering en/of een belang in je startup.

administr@torStartup
Lees verder...

Vacature: medewerker onroerend goed

Wij zoeken een medewerker onroerend goed!
Werkzaamheden:

  • Zelfstandig dossiers behandelen (overdrachten en hyptheken),
  • Inhoudelijke ondersteuning (o.a. via Netwerk Notarissen),
  • OG team met kandidaat-notaris, notaris en secretaresses.

Interesse?
Mail naar info@notarisrb.nl !

administr@torVacature: medewerker onroerend goed
Lees verder...

Het ubo-register: wat betekent dat voor jou?

De Kamer van Koophandel gaat vanaf 27 september 2020 extra gegevens registreren. Er komt per die datum namelijk een ubo-register. Hieronder leggen we uit wat een ubo is, hoe je via de notaris in aanraking komt met een ubo en wat het voor jou betekent.

Wat is een ubo?
Ubo is de afkorting voor ultimate beneficial owner, in het Nederlands: uiteindelijk belanghebbende. Maar dat zegt nog niet zo veel. Want niet iedere persoon die aandelen heeft in een B.V. is een ubo en ook een stichting kan een ubo hebben. In verband met de regelgeving uit Europa op het gebied van het tegengaan van fraude en vooral het voorkomen daarvan (bijvoorbeeld witwassen), moet inzichtelijk worden wie er aan de touwtjes trekt in een organisatie.

administr@torHet ubo-register: wat betekent dat voor jou?
Lees verder...

Prinsjesdag 2020, dit zijn de belastingplannen voor 2021

Dinsdag 15 september jl. was het Prinsjesdag. De troonrede is voorgelezen en de Miljoenennota en het Belastingplan 2021 zijn gepresenteerd. Hieronder worden een aantal belangrijke plannen voor je uitgelicht.

Overdrachtsbelasting

Per 1 januari 2021 wordt de overdrachtsbelasting voor starters op de woningmarkt afgeschaft. Nu betaal je als koper (als het huis kosten koper wordt gekocht) nog 2% overdrachtsbelasting over de koopprijs van een woning. Dit wordt 0% voor starters.

administr@torPrinsjesdag 2020, dit zijn de belastingplannen voor 2021
Lees verder...

Winst uitkeren in de coronaperiode?

Als je aandeelhouder bent van een bv die winst heeft gemaakt, dan kan de bv de winst aan jou uitkeren. De winst die een bv aan de aandeelhouders uitkeert wordt ook wel dividend genoemd. Er kan alleen dividend worden uitgekeerd als de aandeelhouders en directie (bestuurders) van de bv het daarover eens zijn. Soms staan er nog extra regels in de statuten van de bv. 

administr@torWinst uitkeren in de coronaperiode?
Lees verder...

Door donorwet en coronacrisis zijn Nederlanders meer bezig met laatste levensfase

Sinds 1 juli jongstleden hebben we in Nederland een nieuwe donorwet. Heeft dit Nederlanders aan het denken gezet? Ja, blijkt uit een peiling van Netwerk Notarissen onder meer dan 1.300 personen. Maar ook de coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat meer mensen weten wat ze willen in hun laatste levensfase.

administr@torDoor donorwet en coronacrisis zijn Nederlanders meer bezig met laatste levensfase
Lees verder...