EEN NOTARISKANTOOR TOT EXECUTEUR BENOEMEN

Waarom veel van onze cliënten ervoor kiezen om RijksBredius Notarissen tot executeur te benoemen voor de afwikkeling van de nalatenschap.

De onpartijdigheid, de specifieke kennis op het gebied van erfrecht en erfbelasting en de praktijkervaring maakt een notariskantoor de ideale combinatie om als executeur op te treden. Het benoemen van een professionele executeur kan een grote last van de schouders van je erfgenamen wegnemen. Daarnaast is er op ons notariskantoor altijd een kundige medewerker aanwezig, hetgeen zorgt voor continuïteit in de afwikkeling van de nalatenschap (dit in tegenstelling tot de vele éénmanszaken die hun executeursdiensten aanbieden).

Wat is een executeur?

Een executeur is iemand die uitsluitend benoemd kan worden bij testament en die door de overledene aangewezen wordt om diens nalatenschap af te wikkelen. Denk aan het ontruimen van de woning en het verkopen hiervan (of het opzeggen van de huur), het informeren van alle bedrijven over het overlijden, het verzorgen van alle belastingzaken en nog veel meer.

Het aanvaarden van de taak van executeur

Als je iemand in je testament tot executeur benoemt, is het handig als je van tevoren met deze persoon overlegt, zodat het achteraf niet als een verrassing komt. Iemand die benoemd is tot executeur heeft na het overlijden de keuze om deze taak wel of niet te aanvaarden.

Ben je tot executeur benoemd, maar wil je het liever niet (alleen) doen?

Ook als ons kantoor niet tot executeur benoemd is, kunnen wij een rol spelen in de afwikkeling van de nalatenschap. Ik begeleid vaak executeurs bij hun werkzaamheden, voorzie hen van advies en dien als vraagbaak.

Ben je executeur maar zie je het helemaal niet zitten om deze verantwoordelijke taak op je te nemen? Als het testament de mogelijkheid geeft kun je een andere executeur in jouw plaats benoemen, bijvoorbeeld de notaris. Zie je geheel van de taak af en benoem je geen andere executeur, dan zijn de erfgenamen gezamenlijk verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap.

De taken en bevoegdheden van de executeur

De taak van de executeur is dus het afwikkelen van de nalatenschap. Maar wat komt daar allemaal bij kijken? Als eerste is het belangrijk om een inventarisatie te maken van alle bezittingen en schulden: de zogenaamde boedelbeschrijving. Deze boedelbeschrijving moet zo snel mogelijk aan de erfgenamen worden overlegd, zodat die een keuze kunnen maken inzake de wijze van aanvaarden van de nalatenschap. Bij het inventariseren van de nalatenschap hoort ook het aanschrijven van alle bedrijven om hen op de hoogte te stellen van het overlijden en te vragen of er schulden zijn of juist restituties te verwachten zijn.

De executeur vertegenwoordigt de erfgenamen. Dat houdt in dat de erfgenamen zelf geen handelingsbevoegdheid hebben. Dit betekent niet dat de executeur zomaar zijn eigen gang kan gaan. De executeur moet wel degelijk rekening houden met de wensen van de erfgenamen. Zomaar de inboedel verkopen zonder overleg met de erfgenamen levert (grote) ruzie op. Alle erfgenamen moeten de mogelijkheid krijgen om inboedelgoederen (al dan niet met emotionele of economische waarde) over te nemen of over te kopen uit de nalatenschap. Op enkele uitzonderingen na, is een executeur doorgaans niet bevoegd om zelfstandig (dus zonder medewerking van de erfgenamen) over te gaan tot verdeling van goederen van de nalatenschap of de verkoop van bijvoorbeeld een woning.

Een (zware) last voor je erfgenamen

De taak van executeur is erg belastend voor iemand die dit nog nooit gedaan heeft. Gemiddeld duurt het zomaar anderhalf jaar om een eenvoudige nalatenschap af te wikkelen. Het meeste werk dient te gebeuren direct na het overlijden. Een periode waarin je nabestaanden eigenlijk eerst tijd nodig hebben om het verlies te verwerken. In die eerste periode komt er veel op de kersverse executeur af en moet hij of zij veel regelen, hetgeen aardig wat stress kan opleveren.

RijksBredius als executeur en de stichting Bewind en Executele

Eigenlijk benoemt u de stichting “Stichting Bewind en Executele” die aan ons kantoor is verbonden tot executeur en niet RijksBredius zelf. Dit heeft een aantal voordelen. Vroeger werd de notaris in persoon tot executeur benoemd. Maar bedenk eens wat er gebeurt als deze notaris bij het openvallen van het testament ineens bij een ander kantoor werkt, met pensioen is, of misschien zelfs niet meer in leven is? Wie is er dan executeur als daarover niets geregeld is? Of denk aan de benoeming van een kantoor dat niet meer bestaat. Door een stichting te benoemen is de executeursbenoeming niet afhankelijk van het bestaan van een natuurlijk persoon.

Continuïteit

Het voordeel van een notariskantoor tot executeur benoemen is continuïteit. Hiermee bedoel ik het feit dat er altijd wel iemand op ons kantoor aanwezig is die kan inspringen als de dossierbehandelaar er niet is. Er gaan tegenwoordig aardig wat mensen als executeur aan de slag en schrijven zich als eenmanszaak in bij de Kamer van Koophandel. Wat als zo’n persoon op het moment van overlijden op vakantie is of tijdens de afwikkeling (ernstig) ziek wordt? Grote kans dat de afwikkeling van de nalatenschap dan (lange tijd) stil staat. Een probleem dat niet speelt als je een notariskantoor tot executeur benoemt.

De fiscale kennis van de notaris

Tot het takenpakket van de executeur hoort ook het doen van de aangifte erfbelasting. Dit is een taak die je niet te licht moet opvatten. Als je niet de juiste kennis hebt is een fout snel gemaakt. Zijn er vorderingen van kinderen uit een eerdere nalatenschap en vergeet je die op te nemen? Dan betaal je zomaar teveel erfbelasting. Wil je weten wat vorderingen van kinderen zijn? Lees dan dit artikel eens door: vorderingen van kinderen.

Onenigheid in de familie of zelfs ruzie?

In dat geval is een professional als executeur zeker een goed idee. De notaris is onpartijdig. In een dergelijke situatie kan het feit dat niet één van de kinderen executeur is al veel rust in de familie brengen en wantrouwen wegnemen.

Eerst even kennis maken?

Het staat je vrij om wie dan ook tot executeur te benoemen. Lijkt het je een goed idee om ons kantoor te benoemen tot executeur? Je kunt altijd eerst even kennis maken en enkele vragen stellen.

Er is geen executeur, maar er is toch hulp van ons kantoor nodig?

Zoals eerder uitgelegd is een executeur niet achteraf te benoemen. Dit moet een erflater zelf bij leven regelen in een testament. Als alle erfgenamen graag willen dat RijksBredius Notarissen de afwikkeling verzorgt, dan is dat zeker mogelijk. De erfgenamen kunnen een boedelvolmacht geven aan de stichting Bewind en Executele, zodat wij als gevolmachtigde (in plaats van executeur) de nalatenschap kunnen afwikkelen.

Nog even voorstellen

Mijn naam is Wendy Mijnheer, gecertificeerd executeur, lid van de NOVEX (een organisatie voor executeurs) en ben inmiddels ruim 20 jaar ervaring rijker in het notariaat. Ik ben al die tijd werkzaam geweest bij RijksBredius Notarissen en ben thans verantwoordelijk voor de afwikkeling van een groot deel van de nalatenschappen hier op kantoor.

Wendy Mijnheer

Notarisklerk & Gecertificeerd Executeur

Meer dan 20 jaar werkzaam bij RijksBredius Notarissen te Bussum

Wendy MijnheerEEN NOTARISKANTOOR TOT EXECUTEUR BENOEMEN