Levenstestament

Levenstestament
Het kan ook jou gebeuren: op een bepaald moment in je leven kun je zelf niet meer je eigen beslissingen nemen. Daar kan een proces aan voorafgaan, bijvoorbeeld bij dementie. Maar het kan ook plots gebeuren, bijvoorbeeld als je een ernstig ongeluk krijgt. Het kan tijdelijk zijn maar ook voorgoed.

administr@torLevenstestament
Lees verder...

Vermogensbeheer/Estate Planning

Vermogensbeheer/Estate Planning
Het hebben van vermogen en/of een bedrijf brengt verantwoordelijkheden met zich. Misschien zelfs zorgen. Je wilt tenslotte dat je vermogen goed overgaat naar een volgende generatie, tijdens je leven en/of na je overlijden.
En dat op de meest efficiënte manier, zonder onnodig belasting te hoeven betalen.

administr@torVermogensbeheer/Estate Planning
Lees verder...

Online executeur

Online executeur

Blijf je online na je overlijden?

Wie zorgt er voor je Facebook-, Twitter-, LinkedIn- of e-mailaccounts? En wat gebeurt er met jouw bestanden zoals foto’s en documenten die in de cloud ‘zweven’?
Nadenken over de dood? Dat stel je graag uit! Logisch, want we gaan er allemaal vanuit dat we zo lang mogelijk leven. Dat is prima, maar… je moet wel een aantal zaken regelen vóór je overlijden. Er hangen namelijk wel wat nadelen aan het eeuwige leven. Het internet verandert in een digitaal kerkhof. Zomaar wat vragen:

 • Wil je na je overlijden blijven rondwaren op het internet?
 • Mogen anderen in je surfgedrag en geschiedenis rondneuzen?
 • Wil je dat na je overlijden je Facebookvrienden nog een uitnodiging krijgen om je een felicitatie te sturen?
 • Wil je dat (familie)foto’s in de cloud verloren gaan omdat niemand weet dat ze er zijn?

Dat wil je toch niet? RijksBredius Notarissen heeft daarvoor een passende en betaalbare oplossing: het online-executele-testament.

Voorkom dat je online verder leeft.

Ruim zeven miljoen Nederlanders zijn actief op sociale media. Ze staan actief in het leven en zijn online verbonden met miljoenen anderen. Maar wat gebeurt er met het online leven als een Twitteraar of Facebooker overlijdt? Voor nabestaanden is het een hele toer om een account van een overledene te verwijderen of in te richten als een gedenkpagina. Want de inloggegevens van de overledene zijn meestal niet bekend en zonder die gegevens hoef je bij de meeste sociale mediaorganisaties niet aan te komen. Ook weten veel nabestaanden niet eens precies in welke sociale netwerken de overledene actief was.

Er is leven na de dood. Als je niets regelt leef je na je dood door op Facebook en andere sociale media. Soms met pijnlijke gevolgen voor de mensen die van je houden. Je nabestaanden kunnen niet eenvoudig je account verwijderen of wijzigen. Om dit te regelen hebben wij de online-executeur.

Benoem een online-executeur

Om te voorkomen dat je online in het oneindige verder leeft, biedt RijksBredius Notarissen je de mogelijkheid om een online-executeur te benoemen. Je wijst iemand aan die je helemaal vertrouwt en je geeft diegene de specifieke taak om na je overlijden al je online accounts op te heffen of tijdelijk te beheren. Ook kun je de online-executeur vragen om van bijvoorbeeld jouw Facebookaccount een tijdelijke herdenkingspagina te maken. De online-executeur mag dezelfde persoon zijn als de gewone executeur, maar je mag ook iemand anders benoemen.

Wil je meer weten?

  RijksBredius Netwerk Notarissen Bussum

  administr@torOnline executeur
  Lees verder...

  Legalisatie particulier

  Legalisatie particulier
  Wanneer een notaris of een instantie heeft gevraagd om je handtekening onder een bepaald document te laten legaliseren, dan kan je dit door ieder willekeurige notaris laten doen. De notaris stelt dan vast dat jij het betreffende document zelf hebt ondertekend.

  administr@torLegalisatie particulier
  Lees verder...

  Testament en voogdij

  Testament en voogdij

  Een testament laten maken? Veel interessanter dan je denkt. Ook voor jou.

  Misschien wil je er niet aan denken, maar we gaan allemaal een keertje dood. En dan wil je het wel goed hebben geregeld voor je nabestaanden. Een testament maken geeft rust en een zekere basis voor hun toekomst.

  administr@torTestament en voogdij
  Lees verder...

  Erfenis

  Erfenis

  Heb je een erfenis ontvangen? Dan moet je beslissen wat je met de erfenis wilt doen: volledig (zuiver) aanvaarden, beneficiair aanvaarden of afwijzen, juridisch noem je dat laatste verwerpen. Een beneficiaire aanvaarding kan je zien als een middenweg tussen aanvaarding en afwijzen.

  Je aanvaardt de erfenis maar je stelt dat je persoonlijk niet aansprakelijk zult zijn voor schulden van degene die is overleden. Je kunt begrijpen dat het heel belangrijk is om je duidelijk uit te spreken over deze keuze. Wij adviseren je graag hierbij.

  Executeur

  In een testament wordt vaak iemand benoemd die de nalatenschap moet afwikkelen, we noemen dit een executeur. In de praktijk merken wij dat er veel vragen zijn over de taken en de bevoegdheden van een executeur, zoals bijvoorbeeld het behulpzaam zijn bij het doen van de aangifte erfbelasting en het opstellen van de rekening en verantwoording. Als je benoemd bent tot executeur, dan adviseren wij graag hierbij.

  Verklaring van erfrecht

  Met het overlijden van je partner, familie of bekende breekt vaak een moeilijke periode aan. Banken en instellingen vragen vaak een bewijs dat iemand overleden is en dat jij de erfgenaam bent of dat iemand de taak van executeur heeft aanvaard.

  Dit wordt verklaard in een verklaring van erfrecht of executele, die wij kunnen afgeven nadat alle gegevens zijn gecontroleerd. Wanneer je zo’n verklaring nodig hebt, kun je contact met ons opnemen.

  Hoe kunnen wij je helpen?

   RijksBredius Netwerk Notarissen Bussum

   administr@torErfenis
   Lees verder...

   Samenwonen, trouwen, partnerschap

   Samenwonen, trouwen, partnerschap

   Samenwonen

   Ga je samenwonen zonder dat je iets geregeld hebt? Volgens de wet en de belastingdienst ben je daarmee nog geen officiële partners van elkaar. Dus je bent niet zomaar fiscaal partner voor de Inkomstenbelasting. Je komt niet in aanmerking voor partnerpensioen (dat is nabestaandenpensioen voor ongehuwden) en je erft ook niet automatisch van elkaar. Dit kan behoorlijke nadelige financiële gevolgen voor je hebben. Je kunt dat voorkomen door het opstellen van een notariële samenlevingsovereenkomst.

   Trouwen

   Bij trouwen denk je aan een mooie, feestelijke dag en niet aan het afsluiten van een contract. Maar trouwen heeft de nodige juridische gevolgen en het is goed om daar vóór het huwelijk advies over in te winnen.

   In Nederland is het nog steeds zo dat als je niks regelt, dus geen huwelijkse voorwaarden maakt, je dan in gemeenschap van goederen getrouwd bent. Daardoor kun je geconfronteerd worden met schulden van je partner.

   Ben je voor 2018 getrouwd, dan moeten bij een scheiding alle bezittingen en schulden half-half gedeeld worden, ook wat je al had vóór je ging trouwen. Ben je in of na 2018 getrouwd, dan moeten bij een scheiding ook alle bezittingen en schulden gedeeld worden. Alleen wat je al privé had voor je ging trouwen en wat je uit een erfenis of schenking hebt gekregen hoeft niet gedeeld te worden.

   Geregistreerd partnerschap

   Er zijn niet veel verschillen tussen een huwelijk en een geregistreerd partnerschap. De keuze voor een geregistreerd partnerschap wordt vaak gemaakt omdat stellen heel bewust niet willen trouwen maar wel zaken goed willen vastleggen. Internationaal gezien is deze relatievorm wel vrij onbekend, wat problemen kan opleveren bij eventuele emigratie.

   RijksBredius adviseert je graag bij wat wenselijk is voor jullie situatie.

   Hoe kunnen wij je helpen?

    samenlevingsovereenkomst via RijksBredius

    administr@torSamenwonen, trouwen, partnerschap
    Lees verder...