Legalisatie particulier

Wanneer een notaris of een instantie heeft gevraagd om je handtekening onder een bepaald document te laten legaliseren, dan kan je dit door ieder willekeurige notaris laten doen. De notaris stelt dan vast dat jij het betreffende document zelf hebt ondertekend.

Hierdoor is er zekerheid dat de door jou gezette handtekening op het document (meestal een volmacht of een verklaring) daadwerkelijk jouw handtekening is. Het betreffende document onderteken je in het bijzijn van notaris of een medewerker van het notariskantoor, dus niet van tevoren!

Werkwijze

Je kunt je handtekening legaliseren door met de door jou ontvangen volmacht of verklaring naar ons kantoor te komen. Dit kan op alle kantoordagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Je hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Denk eraan om een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Je hoeft niet te wachten totdat het document gemaakt is, wij zorgen ervoor dat het betreffende document dezelfde dag nog naar het notariskantoor wordt verstuurd. Je ontvangt van ons een digitaal exemplaar per e-mail.

Kosten

Voor de legalisatie van de handtekening van particulieren brengen wij kosten in rekening, te weten € 37,50 incl. BTW per legalisatie. Dit is exclusief verzendkosten. Let op: betaling is uitsluitend mogelijk met PIN. De legalisatie van een handtekening op een door ons kantoor opgesteld document is kosteloos.

Heb je nog vragen?

    RijksBredius Netwerk Notarissen

    administr@torLegalisatie particulier