Levenstestament

Het kan ook jou gebeuren: op een bepaald moment in je leven kun je zelf niet meer je eigen beslissingen nemen. Daar kan een proces aan voorafgaan, bijvoorbeeld bij dementie. Maar het kan ook plots gebeuren, bijvoorbeeld als je een ernstig ongeluk krijgt. Het kan tijdelijk zijn maar ook voorgoed. Wie neemt dan beslissingen voor jou?En wie zorgt ervoor dat je belangen goed worden behartigd? Het is belangrijk om over dit onderwerp na te denken.

Om welke zaken gaat het?

Als je dat zelf niet meer kunt, moeten er namens jou een aantal zaken worden geregeld. Bijvoorbeeld het betalen van rekeningen, het bijhouden van uw administratie en het doen van belastingaangiften, maar ook het zorgen voor je huisdieren etc. Als je niet meer thuis kunt wonen, dan moet iemand voor jou een nieuw tehuis zoeken en namens jou beslissen wat er met je huis en inboedel moet gebeuren. Het gaat niet alleen om zakelijke beslissingen, maar ook om beslissingen over je medische behandeling. Als je deze zelf niet meer kunt nemen dan zal iemand dat namens jou moeten doen.
Als je een bedrijf hebt, moet een oplossing worden gevonden voor het geval je tijdelijk of langere tijd niet betrokken kunt zijn bij het bedrijf. Wordt er dan niet op tijd een oplossing gevonden, dan kan het bedrijf in financiële problemen komen of zelfs failliet gaan.

De notaris informeert je over de mogelijkheden en geeft vervolgens een concreet advies hoe je je wensen kunt realiseren.

Wie neemt de beslissingen dan?

Vaak wordt gedacht dat een echtgenoot, partner of de kinderen de beslissingen kunnen nemen als men dat zelf niet kan. Dat is echter niet altijd zo. Een ongetrouwde partner mag niet altijd medische beslissingen voor de partner nemen. Over geërfde bezittingen kan de andere echtgenoot in veel gevallen geen beslissingen nemen. Dat geldt ook als echtgenoten op huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd en bezittingen op naam staan van de echtgenoot die niet in staat is beslissingen te nemen. Ook kinderen mogen niet zomaar het huis van hun alleenstaande ouder verkopen als deze blijvend wordt opgenomen in een verpleeghuis.

Bewindvoerder via de rechter

Als iemand tijdelijk of langere tijd zelf geen beslissingen kan nemen, dan moet de rechter worden gevraagd een bewindvoerder (en mentor) te benoemen. Je hebt dan echter zelf geen zeggenschap over wie de bewindvoerder wordt of hoe deze omgaat met jouw belangen. Ook moet er rekening mee worden gehouden dat het wel enige tijd kan duren voordat de rechter een bewindvoerder heeft benoemd.

Als je zelf het heft in handen wilt nemen, maak je een algemene volmacht of een levenstestament.

Hoe kunnen wij je helpen?

    RijksBredius Netwerk Notarissen Bussum

    administr@torLevenstestament