Samenwerkingsvormen

Als je gaat samenwerken met een of meer andere ondernemers, is het belangrijk om de juiste samenwerkingsvorm te kiezen. Je kunt bijvoorbeeld samenwerken in een BV, een vof, een maatschap of een coöperatie. Het is ook belangrijk om afspraken met de andere ondernemers te maken, zodat je tijdens de samenwerking, maar ook daarna, niet voor verrassingen komt te staan.

We helpen je graag met de keuze van je samenwerkingsvorm en om deze afspraken goed vast te leggen. Om de keuze wat makkelijker te maken hebben we het volgende overzicht voor je gemaakt.

BV

 • ja
 • ja
 • nee
 • ja
 • nee
 • ja

VOF

 • nee
 • ja
 • ja
 • ja
 • ja
 • nee

MAATSCHAP

 • nee
 • ja
 • ja
 • ja
 • ja
 • nee

COOPERATIE

 • ja
 • ja
 • nee
 • ja
 • nee
 • nee

BV

In 2012 is er nieuwe wetgeving gemaakt voor BV’s, waardoor het veel makkelijker is om een BV (Besloten Vennootschap) op te richten (flex-BV). Je kunt al met een aandelenkapitaal van één eurocent een BV oprichten. Verder kun je bijvoorbeeld aandelen zonder stemrecht of aandelen zonder winstrecht in de statuten opnemen. Een BV kan door één persoon of meerdere personen worden opgericht.

VOF

Een vennootschap onder firma is een maatschap waarin een bedrijf wordt uitgeoefend onder gemeenschappelijke naam. De VOF ontstaat door een overeenkomst tussen de vennoten. Deze overeenkomst hoeft niet bij een notariële akte aangegaan te worden, maar het is wel verstandig om de afspraken met de accountant en de notaris te bespreken.

Maatschap

Een maatschap is een samenwerking tussen twee of meer personen, die een gezamenlijk doel nastreven. De maatschapsvorm wordt veel gebruikt door vrije beroepsbeoefenaren (bijvoorbeeld artsen, accountants en notarissen). Ook in de agrarische sector komt de maatschap veel voor. De maatschap ontstaat door een overeenkomst tussen de maten.

Coöperatie

Een coöperatie is een bij notariële akte als coöperatie opgerichte vereniging die ten doel heeft om in ‘stoffelijke behoeften’ van de leden te voorzien. Dat wil zeggen besparingen behalen voor de leden door bijvoorbeeld gemeenschappelijke inkopen of de gezamenlijke belangen van huiseigenaren behartigen (flatcoöperatie).

Als ondernemer ben je altijd druk. Dan schiet de vraag, of de gekozen bedrijfsvorm nog wel de juiste is, er wel eens bij in. Is je bedrijf gegroeid of denk je erover om de zeggenschap in je bedrijf anders te regelen?

Advies notaris inwinnen

In bepaalde situaties is het goed om advies in te winnen bij de notaris. Denk bijvoorbeeld aan de overname van een bestaande onderneming of de uitgifte en overdracht van aandelen. Ook bij de volgende situaties is het goed om advies bij de notaris in te winnen:

 • Koop van een bedrijfspand
 • Herstructurering of splitsing
 • Verkoop en bedrijfsopvolging
 • Zaken rond je pensioen
 • Bedrijfsopvolging per testament regelen

Verplichte tussenkomst notaris

De overheid heeft bepaald dat een aantal ondernemingszaken alleen via tussenkomst van de notaris geregeld kunnen worden. Bijvoorbeeld de aanpassing van de statuten van je bv of coöperatie. De notaris garandeert dat de betreffende handelingen of wijzigingen rechtsgeldig zijn en alle wettelijke en statutaire regels nageleefd worden.

Hoe kunnen wij je helpen?

  RijksBredius Netwerk Notarissen Bussum

  administr@torSamenwerkingsvormen