Oprichten stichting

Een stichting is uitsluitend op te richten met een notariële akte of bij testament. Voor de akte moet je naar de notaris. Ook moet de stichting in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel worden ingeschreven.

Voordat je naar de notaris gaat, is het goed om al het een en ander op papier te zetten. In de voorbereiding denk je goed na over onder meer het doel van de stichting, de statuten, het toezicht, het genereren van inkomsten en hoe deze uit te keren aan het doel. Met deze gegevens ga je naar de notaris, die een oprichtingsakte zal maken.

Oprichtingsakte

In de oprichtingsakte verklaar je dat je de stichting in het leven roept en leg je de statuten vast. Dat zijn de ‘spelregels’ van de stichting. De akte moet in het Nederlands worden opgesteld en de notaris controleert of aan alle vereisten is voldaan.

Inschrijving Kamer van Koophandel

Een stichting moet ook in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel worden ingeschreven. Meestal zorgt de notaris daarvoor. De inschrijving is verplicht op grond van het Burgerlijk Wetboek. Zonder deze inschrijving zijn bestuurders van de stichting persoonlijk aansprakelijk voor rechtshandelingen die zij namens de stichting verrichten.

Bij de inschrijving in het Handelsregister worden de persoonlijke gegevens van de oprichters, de bestuurders en andere personen die volgens de statuten bevoegd zijn de stichting te vertegenwoordigen in het register opgenomen. Ook moet een notarieel afschrift van de statuten ter inzage worden neergelegd bij de Kamer van Koophandel. De gegevens die in het Handelsregister worden opgenomen zijn openbaar.

De inschrijving in het Handelsregister moet actueel zijn. Een bestuurswisseling moet je zelf doorgeven aan de Kamer van Koophandel. Dit doet de notaris niet automatisch voor je.

Rol notaris

De notaris controleert of alle benodigde gegevens in de statuten zijn opgenomen. Heb je twijfels over wat er wel en niet in moet komen te staan, dan kun je de notaris altijd om advies vragen. Als aan alle vereisten is voldaan, passeert hij de oprichtingsakte. Ook daarna kun je bij de notaris terecht, bijvoorbeeld als je zaken in de statuten wilt wijzigen. Elke wijziging moet namelijk in een notariële akte worden vastgelegd.

Hoe kunnen wij je helpen?

    RijksBredius Netwerk Notarissen Bussum

    administr@torOprichten stichting