Wijzigen van statuten

Wijzigen van statuten
Het bestuur van een stichting kan besluiten de statuten te wijzigen. Maar alleen als dit is toegestaan volgens de statuten. Wijzigingen moeten steeds in een nieuwe notariële akte worden vastgelegd.

administr@torWijzigen van statuten
Lees verder...

Oprichten Besloten Vennootschap

Oprichten Besloten Vennootschap
Een besloten vennootschap (bv) is een samenwerkingsverband van aandeelhouders. Bij de oprichting worden aandelen uitgegeven aan de oprichter(s) of aan anderen die geld of goederen inbrengen.

Wat is een bv?

De bv is een rechtspersoon, een zelfstandige entiteit.

administr@torOprichten Besloten Vennootschap
Lees verder...

Oprichten vereniging

Oprichten vereniging
Verenigingen brengen mensen met dezelfde hobby, levensbeschouwing of politieke overtuiging bij elkaar. Een vereniging heeft leden, die tijdens de algemene ledenvergadering mee mogen beslissen over belangrijke zaken binnen de vereniging.

administr@torOprichten vereniging
Lees verder...

Oprichten stichting

Oprichten stichting

Een stichting is uitsluitend op te richten met een notariële akte of bij testament. Voor de akte moet je naar de notaris. Ook moet de stichting in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel worden ingeschreven.

Voordat je naar de notaris gaat, is het goed om al het een en ander op papier te zetten. In de voorbereiding denk je goed na over onder meer het doel van de stichting, de statuten, het toezicht, het genereren van inkomsten en hoe deze uit te keren aan het doel. Met deze gegevens ga je naar de notaris, die een oprichtingsakte zal maken.

Oprichtingsakte

In de oprichtingsakte verklaar je dat je de stichting in het leven roept en leg je de statuten vast. Dat zijn de ‘spelregels’ van de stichting. De akte moet in het Nederlands worden opgesteld en de notaris controleert of aan alle vereisten is voldaan.

Inschrijving Kamer van Koophandel

Een stichting moet ook in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel worden ingeschreven. Meestal zorgt de notaris daarvoor. De inschrijving is verplicht op grond van het Burgerlijk Wetboek. Zonder deze inschrijving zijn bestuurders van de stichting persoonlijk aansprakelijk voor rechtshandelingen die zij namens de stichting verrichten.

Bij de inschrijving in het Handelsregister worden de persoonlijke gegevens van de oprichters, de bestuurders en andere personen die volgens de statuten bevoegd zijn de stichting te vertegenwoordigen in het register opgenomen. Ook moet een notarieel afschrift van de statuten ter inzage worden neergelegd bij de Kamer van Koophandel. De gegevens die in het Handelsregister worden opgenomen zijn openbaar.

De inschrijving in het Handelsregister moet actueel zijn. Een bestuurswisseling moet je zelf doorgeven aan de Kamer van Koophandel. Dit doet de notaris niet automatisch voor je.

Rol notaris

De notaris controleert of alle benodigde gegevens in de statuten zijn opgenomen. Heb je twijfels over wat er wel en niet in moet komen te staan, dan kun je de notaris altijd om advies vragen. Als aan alle vereisten is voldaan, passeert hij de oprichtingsakte. Ook daarna kun je bij de notaris terecht, bijvoorbeeld als je zaken in de statuten wilt wijzigen. Elke wijziging moet namelijk in een notariële akte worden vastgelegd.

Hoe kunnen wij je helpen?

  RijksBredius Netwerk Notarissen Bussum

  administr@torOprichten stichting
  Lees verder...

  Samenwerkingsvormen

  Samenwerkingsvormen
  Als je gaat samenwerken met een of meer andere ondernemers, is het belangrijk om de juiste samenwerkingsvorm te kiezen. Je kunt bijvoorbeeld samenwerken in een BV, een vof, een maatschap of een coöperatie. Het is ook belangrijk om afspraken met de andere ondernemers te maken, zodat je tijdens de samenwerking, maar ook daarna, niet voor verrassingen komt te staan.

  We helpen je graag met de keuze van je samenwerkingsvorm en om deze afspraken goed vast te leggen. Om de keuze wat makkelijker te maken hebben we het volgende overzicht voor je gemaakt.

  administr@torSamenwerkingsvormen
  Lees verder...

  Aandelenoverdracht

  Aandelenoverdracht
  Gaat jouw besloten vennootschap (bv) nieuwe aandelen uitgeven, dan is hiervoor een notariële akte vereist: de akte van uitgifte.

  Wat is de akte van uitgifte?

  De akte van uitgifte beschrijft het aantal en soort uit te geven aandelen en bevat de naam- en adresgegevens van de vennootschap en van de rechtspersonen/natuurlijke personen aan wie de aandelen worden uitgegeven. Als de notaris al deze gegevens heeft gecontroleerd, wordt de akte van uitgifte ondertekend door jou en de personen aan wie de aandelen worden uitgegeven.

  administr@torAandelenoverdracht
  Lees verder...

  Vermogensbeheer/Estate Planning

  Vermogensbeheer/Estate Planning
  Het hebben van vermogen en/of een bedrijf brengt verantwoordelijkheden met zich. Misschien zelfs zorgen. Je wilt tenslotte dat je vermogen goed overgaat naar een volgende generatie, tijdens je leven en/of na je overlijden.
  En dat op de meest efficiënte manier, zonder onnodig belasting te hoeven betalen.

  administr@torVermogensbeheer/Estate Planning
  Lees verder...

  Eigen bedrijf starten

  Eigen bedrijf starten
  Als je een eigen bedrijf wilt beginnen, heb je veel te regelen. Denk daarbij ook aan de keuze van de meest geschikte bedrijfsvorm. Zoveel mogelijkheden, zoveel zaken om rekening mee te houden.

  Keuze rechtsvorm

  Als je een bedrijf begint, heb je de keuze uit verschillende rechtsvormen.

  administr@torEigen bedrijf starten
  Lees verder...