Erfenis

Heb je een erfenis ontvangen? Dan moet je beslissen wat je met de erfenis wilt doen: volledig (zuiver) aanvaarden, beneficiair aanvaarden of afwijzen, juridisch noem je dat laatste verwerpen. Een beneficiaire aanvaarding kan je zien als een middenweg tussen aanvaarding en afwijzen.

Je aanvaardt de erfenis maar je stelt dat je persoonlijk niet aansprakelijk zult zijn voor schulden van degene die is overleden. Je kunt begrijpen dat het heel belangrijk is om je duidelijk uit te spreken over deze keuze. Wij adviseren je graag hierbij.

Executeur

In een testament wordt vaak iemand benoemd die de nalatenschap moet afwikkelen, we noemen dit een executeur. In de praktijk merken wij dat er veel vragen zijn over de taken en de bevoegdheden van een executeur, zoals bijvoorbeeld het behulpzaam zijn bij het doen van de aangifte erfbelasting en het opstellen van de rekening en verantwoording. Als je benoemd bent tot executeur, dan adviseren wij graag hierbij.

Verklaring van erfrecht

Met het overlijden van je partner, familie of bekende breekt vaak een moeilijke periode aan. Banken en instellingen vragen vaak een bewijs dat iemand overleden is en dat jij de erfgenaam bent of dat iemand de taak van executeur heeft aanvaard.

Dit wordt verklaard in een verklaring van erfrecht of executele, die wij kunnen afgeven nadat alle gegevens zijn gecontroleerd. Wanneer je zo’n verklaring nodig hebt, kun je contact met ons opnemen.

Hoe kunnen wij je helpen?

    RijksBredius Netwerk Notarissen Bussum

    administr@torErfenis